40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej