41 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
41 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej