40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 sierpnia 2021  (06.08.2021)