39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 sierpnia 2020  (06.08.2020)