37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
6 sierpnia 2018  (06.08.2018)