40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
7 sierpnia 2021  (07.08.2021)