39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
7 sierpnia 2020  (07.08.2020)