37 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
7 sierpnia 2018  (07.08.2018)