39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
8 sierpnia 2020  (08.08.2020)