39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
10 sierpnia 2020  (10.08.2020)