39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
11 sierpnia 2020  (11.08.2020)