39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Przed Mszą Świętą   

Brak zdjęć