39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
12 sierpnia 2020  (12.08.2020)