39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
13 sierpnia 2020  (13.08.2020)