39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
14 sierpnia 2020  (14.08.2020)