42 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Służby