39 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
Służby   
s._77