42 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę
42 Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej